Άρθρο 22. ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Ο Σύνδεσμος δύναται ανά διετία μετά από απόφαση του Δ.Σ. να απονέμει το βραβείο του Συνδέσμου σε μελετητή στέλεχος εταιρείας μέλους του συνδέσμου που διακρίνεται για την επιστημονική και επαγγελματική του καταξίωση αφενός αλλά και το ήθος και την συναδελφικότητα αφετέρου.

Προτάσεις για πρόσωπα μπορούν να υποβάλλουν οι εταιρείες μέλη του ΣΕΓΜ  η δε απόφαση λαμβάνεται δια μυστικής ψηφοφορίας από σώμα εκλεκτόρων που απαρτίζεται από τους διατελέσαντες Προέδρους του ΣΕΓΜ, τους τιμηθέντες με το βραβείο του ΣΕΓΜ στο παρελθόν και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Posted in: Καταστατικό