Άρθρο 29. ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤAΙΟ ΑΡΘΡΟ

Το Καταστατικό αυτό που αποτελείται από 29 άρθρα, αφού αναγνώσθηκε άρθρο κατ’ άρθρο και στο σύνολό του, ψηφίστηκε όπως τροποποιήθηκε και επικυρώθηκε κατά τη Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου, που συνεκλήθη για τον σκοπό αυτόν και θα ισχύσει από τη δημοσίευσή του στο τηρούμενο βιβλίο σωματείων του Πρω­τοδικείου Αθηνών.

Posted in: Καταστατικό