Τροποποίηση – συμπλήρωση της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Υδραυλικών και Λιμενικών»

Υ.Α. ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. Δ11γ/o/3/5/Φ10/30.1.2013 (ΦΕΚ 315/B/14.2.2012): «Τροποποίηση – συμπλήρωση της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Υδραυλικών και Λιμενικών» ».

[Διαβάστε το πλήρες κείμενο εδώ σε μορφή pdf, 127,5 Kb]