Νόμος 4093/2012 | 23/11/2012

Νόμος 4093/2012 Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016.

[Διαβάστε το πλήρες κείμενο εδώ σε μορφή pdf, 2.26 MB]