Τα Μέλη μας

Ο ΣΕΓΜ είναι ο μοναδικός, πραγματικά ενεργός, φορέας εκπροσώπησης του μελετητικού τομέα, πρεσβεύοντας την υγιή και συστηματική εταιρική επιχειρηματικότητα και με συνεχή ενημερωτική και παρεμβατική δράση τόσο για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος της χώρας μας και την ανάκαμψη του κλάδου, όσο και για την προώθηση και υποστήριξη της εξωστρέφειας των ελληνικών μελετητικών-συμβουλευτικών εταιρειών. Σημαντικός παράγοντας για τη μεγιστοποίηση του βαθμού παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας του Συνδέσμου είναι η ενεργή συμμετοχή των μελών του στις δραστηριότητες αυτού, μέσω της συνεχούς ενημέρωσης και συνεργασίας με το Διοικητικό Συμβούλιο.

Μέλη του ΣΕΓΜ είναι οι πλείστες μελετητικές εταιρείες της Ελλάδας, οι οποίες στηρίζουν τον Σύνδεσμο αναγνωρίζοντας τη σημασία της ύπαρξης και της δράσης του για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την ανάπτυξη του μελετητικού – συμβουλευτικού κλάδου.

Οι εταιρείες – μέλη του ΣΕΓΜ έχουν συμμετάσχει σε όλα τα μεγάλα τεχνικά και αναπτυξιακά έργα και προγράμματα που έχουν υλοποιηθεί ή προγραμματίζονται στην Ελλάδα, ενώ έχουν να επιδείξουν και σημαντικές δραστηριότητες σε άλλες χώρες.