*Διεθνείς Συνεργασίες

Διεθνείς Συνεργασίες

Ο ΣΕΓΜ είναι εθνικό μέλος δυο σημαντικών διακρατικών ομοσπονδιών που εκπροσωπούν τον μελετητικό κλάδο και τον κλάδο συμβούλων μηχανικών. Οι δύο αυτές ομοσπονδίες είναι η FIDIC, η Διεθνής Ομοσπονδία Συμβούλων Μηχανικών και η EFCA, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία που εκπροσωπεί τους σύμβουλους μηχανικούς και τις σχετικές υπηρεσίες.