Ποιοι είμαστε

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Εταιρειών-Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που ιδρύθηκε το 1981 και εκπροσωπεί τις ελληνικές εταιρείες που έχουν ως κύριο αντικείμενο ενασχόλησης την παροχή μελετητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στον προγραμματισμό, στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση τεχνικών και αναπτυξιακών έργων και προγραμμάτων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Βασικοί στόχοι του ΣΕΓΜ είναι:

  • η προάσπιση και η κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των μελών του,
  • η διαρκής βελτίωση των συνθηκών άσκησης του επαγγέλματος των μελών του,
  • η διαρκής ανάπτυξη και διεύρυνση των δραστηριοτήτων των μελών του,
  • η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των μελών του,
  • η προβολή του Έργου των μελών του στο κοινωνικό σύνολο και
  • η συνεχής βελτίωση της επιστημονικής στάθμης των μελών του.

Το κυρίαρχο όργανο του Συνδέσμου είναι η Γενική Συνέλευση των μελών του, η οποία συγκαλείται τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο, κατά τον μήνα Δεκέμβριο.

Ο Σύνδεσμος διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται ανά διετία και συνίσταται από εννέα (9) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη.

Μέχρι σήμερα, Πρόεδροι του ΣΕΓΜ διετέλεσαν οι Γιάννης Σταύρακας (1982-1985), Βασίλης Βαβαρούτας (1986-87), Γρηγόρης Δρέττας (1988-1991 και 1996-97), Δημήτρης Φεσσάς (1992-1993), Κωνσταντίνος Τζάνος (1994-1995), Πάνος Παναγόπουλος (1998-2001), Χάρης Μυλωνάς (2002-2003), Παναγιώτης Αντωναρόπουλος (2004-2007), Πέτρος Πετρακόπουλος (2008-2011), Ανδρέας Λουκάτος (2012-2013), Γιώργος Κάζος (2014-2015), Κωνσταντίνος Καλέργης  (2016-2019), Παναγής Τονιόλος (2020-2021), Δέσποινα Καλλιδρομίτου (2022-2023). Τον Ιανουάριο του 2024 εξελέγη και πάλι Πρόεδρος η Δέσποινα Καλλιδρομίτου.

Ο ΣΕΓΜ είναι μέλος και εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Διεθνή Ομοσπονδία Συμβούλων Μηχανικών (FIDIC) και στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδέσμων Συμβούλων Μηχανικών (EFCA).

Επίσης, είναι μέλος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ).