Έκθεση Πεπραγμένων 2003

Όπως είχα επισημάνει και στον απολογισμό του 2002, έχει δοθεί στα μέλη του Συνδέσμου η δυνατότητα, μέσα από την παρακολούθηση του Περιοδικού (Κύριο Άρθρο, Δραστηριότητα του Δ.Σ., Στήλη του «Ευθέως……..και Πλαγίως», καθώς και επί μέρους ύλη) και των e-mail που έχουν αποσταλεί, να έχει σχεδόν τον πλήρη Απολογισμό της χρονιάς, δηλαδή τη συνολική δράση του Συνδέσμου.

Θα πρέπει να σημειωθεί η συνεχής βελτίωση του περιοδικού και ποιοτικά και ποσοτικά. Οι 24 σελίδες έγιναν μόνιμες στο περιοδικό τη χρονιά αυτή. Παράκληση από τα μέλη για μεγαλύτερη συμμετοχή σε αυτό.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο σε μορφή DOC εδώ (66 Kb)