Έκθεση Πεπραγμένων 2004

Ξεκινώντας την θητεία του τον Ιανουάριο του 2004 το Δ.Σ. έθεσε ορισμένους στόχους. Κάποιοι από αυτούς επετεύχθησαν μέσα στην χρονιά που πέρασε, κάποιοι περισσότεροι δρομολογήθηκαν και κάποιοι άλλοι δεν έγινε δυνατόν να υλοποιηθούν.

Στα επόμενα κεφάλαια αναλύονται ανά ενότητα τα πεπραγμένα του Δ.Σ. για την χρονιά που πέρασε και τίθενται στην κρίση της Γ.Σ.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο σε μορφή DOC εδώ (68 Kb)