Έκθεση Πεπραγμένων 2006

Η έκθεση πεπραγμένων του έτους 2006 αποτελεί την πρώτη έκθεση που το παρόν Δ.Σ παρουσιάζει στα μέλη του Σ.Ε.Γ.Μ. Από τους στόχους που τέθηκαν στην αρχή της χρονιάς κάποιοι επιτεύχθηκαν, κάποιοι δρομολογήθηκαν και κάποιοι άλλοι δεν ξεκίνησαν καθόλου. Στα επόμενα κεφάλαια παρουσιάζονται συνοπτικά οι κύριες ενέργειες των μελών του Δ.Σ ταξινομημένες ανά ενότητες.

Στο τέλος των πεπραγμένων τίθενται κάποιες προτεραιότητες για το 2007. Αρνητικό στοιχείο της φετινής χρονιάς πρέπει να θεωρηθεί η λύση της συνεργασίας τον Ιούνιο με τον κύριο Κωνσταντίνο Τσάπρα γεγονός που επηρέασε την προώθηση ορισμένων στόχων που είχαν τεθεί και ειδικά την αναβάθμιση της ιστοσελίδας του συνδέσμου.

Δίαβάστε το πλήρες κείμενο εδώ σε μορφή DOC (120 Kb)