Έκθεση Πεπραγμένων 2007

Κατά την διάρκεια του δεύτερου έτους της θητείας του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου συνεχίσθηκε η προσπάθεια για την υλοποίηση των στόχων που είχαν τεθεί στις αρχές του 2006 όπως επίσης και η αντιμετώπιση των θεμάτων που παρουσιάσθηκαν στην πορεία. Με την παρούσα έκθεση γίνεται μια ανάλυση των σημαντικότερων θεμάτων που απασχόλησαν το Δ.Σ. όπως επίσης και μια συνολική καταγραφή των υπολοίπων.

Στο τέλος της έκθεσης εξετάζεται η υλοποίηση των στόχων της διετίας 2006-2007 όπως είχαν τεθεί και συζητηθεί στις Γενικές Συνελεύσεις του Δεκεμβρίου 2005 και 2006. Επίσης κατατίθενται και ορισμένες σκέψεις για θέματα που θεωρούμε ότι θα πρέπει να απασχολήσουν το επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο σε μορφή DOC εδώ (92 Kb)