Έκθεση Πεπραγμένων 2008

Κατά την διάρκεια του πρώτου έτους της θητείας του νέου Διοικητικού Συμβουλίου συνεχίσθηκε η προσπάθεια για την υλοποίηση των στόχων που είχαν τεθεί από το προηγούμενο ΔΣ, τέθηκαν νέοι στόχοι και δρομολογήθηκε η επίτευξή τους, όπως επίσης και αντιμετωπίσθηκαν θέματα που παρουσιάσθηκαν στην πορεία.

Με την παρούσα έκθεση πεπραγμένων γίνεται μια ανάλυση των σημαντικότερων θεμάτων που απασχόλησαν το Δ.Σ. όπως επίσης και μια συνολική καταγραφή των υπολοίπων.

Βρείτε το πλήρες κείμενο εδώ σε μορφή PDF (315 Kb)