Έκθεση Πεπραγμένων 2009

Με την παρούσα έκθεση γίνεται μια ανάλυση των σημαντικότερων θεμάτων που απασχόλησαν το Δ.Σ., όπως επίσης και μια συνολική καταγραφή των υπολοίπων. Κατά την διάρκεια του δεύτερου έτους της θητείας του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου συνεχίσθηκε η προσπάθεια για την υλοποίηση των στόχων που είχαν τεθεί στις αρχές του 2008, όπως επίσης και η αντιμετώπιση των θεμάτων που παρουσιάσθηκαν στην πορεία.

H έκθεση, πέρα από τα πεπραγμένα του 2009, εξετάζει και την υλοποίηση των στόχων της διετίας 2008-2009 συνολικά, όπως είχαν τεθεί και συζητηθεί στις Γενικές Συνελεύσεις. Επίσης κατατίθενται και ορισμένες σκέψεις για θέματα που θεωρούμε ότι θα πρέπει να απασχολήσουν το επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο εδώ σε μορφή PDF (315 Kb)