Έκθεση Πεπραγμένων 2011

Με την παρούσα έκθεση γίνεται μια ανάλυση των σημαντικότερων θεμάτων που απασχόλησαν το Δ.Σ., όπως επίσης και μια συνολική καταγραφή των υπολοίπων, κατά την περίοδο Δεκεμβρίου 2010-Νοεμβρίου 2011. Είναι σαφές ότι η τρέχουσα περίοδος είναι η δυσκολότερη στην πρόσφατη ιστορία του κλάδου, λόγω της διεθνούς και της εγχώριας κρίσης. Τα προβλήματα διογκώθηκαν λόγω των σημαντικών αρνητικών εξελίξεων στην Ελλάδα, τόσο όσον αφορά στην οικονομία και την ανάπτυξη, όσο και στην αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου αλλά και γενικότερα λόγω της τάσης απαξίωσης και αμφισβήτησης της πολιτικής και συνακόλουθα των επιστημονικών επαγγελμάτων που συνδέονται με τον δημόσιο τομέα.

Το Δ.Σ. προσπάθησε να ανταποκριθεί στα θέματα που το απασχόλησαν με τον αποτελεσματικότερο τρόπο. Με τη συνεχή ενεργοποίηση όλων των μελών του, συμπεριλαμβανομένων και των αναπληρωματικών, αλλά και αρκετών συναδέλφων εκτός Δ.Σ. που συνέδραμαν σημαντικά στο έργο του Συνδέσμου, κατέστη δυνατή η αντιμετώπιση -το πόσο αποτελεσματικά είναι στην κρίση του σώματος- πολλών θεμάτων που απασχολούν τον κλάδο. Όμως η αρνητική δυναμική των θεμάτων, που πλέον αφορούν ακόμη και στην επιβίωση του, είναι ιδιαίτερα μεγάλη και η απαίτηση ενεργούς συμμετοχής όσο περισσοτέρων μελών στις δράσεις του Συνδέσμου είναι επιτακτική για τη νέα χρονιά.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο εδώ σε μορφή PDF (216.37 Kb)