Έκθεση Πεπραγμένων 2012

Με την παρούσα έκθεση γίνεται παρουσίαση των σημαντικότερων θεμάτων που απασχόλησαν το Δ.Σ το 2012. Το ΔΣ του ΣΕΓΜ, που εκλέχτηκε στις 14/12/2011 για τη διετία 2012 – 2014, έχει την ευθύνη να αντιμετωπίσει τα ζητήματα του μελετητικού κλάδου σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον, που καθορίζεται όχι μόνο από την οικονομική κρίση, αλλά από μια πολύπλευρη κρίση ηγεσίας, διακυβέρνησης και μοντέλου ανάπτυξης. Από τα βασικά χαρακτηριστικά της κρίσης είναι η ανάδειξη των σημαντικών προβλημάτων του πολιτικού συστήματος και της αναποτελεσματικότητας του δημόσιου τομέα.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο εδώ σε μορφή PDF (301,1 Kb)