Προφίλ Χρήστη

Print Friendly, PDF & EmailΚΩΝΣΤΑΝΤ ΓΚΡΟΥΠ Ε.Ε.
Ελλάδα/Greece
Τηλέφωνο: 2310 929951
Email: info [at] konstantinides [dot] gr

Social Media

Πληροφορίες για την Εταιρεία/Γραφείο

Διακριτικός Τίτλος: ΚΩΝΣΤΑΝΤ ΓΚΡΟΥΠ Ε.Ε.
Επωνυμία: ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Β. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ/ΤΕΣ ΕΕ

Ενδεικτικά Έργα