Προφίλ Χρήστη

Print Friendly, PDF & EmailLDK ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.
Έδρα: Πάροδος Θηβαḯδος 21, Κηφισιά Ελλάδα/Greece
Τηλέφωνο: 210 8196700
Email:

Social Media

Πληροφορίες για την Εταιρεία/Γραφείο

Διακριτικός Τίτλος: LDK ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.
Επωνυμία: LDK ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.
Επώνυμο Εκπροσώπου: ΚΙΡΙΜΛΙΔΗΣ
Όνομα Εκπροσώπου: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Πιστοποιήσεις: ISO: 9001, ISO: 14001
Τομείς Δραστηριότητας: Συγκοινωνιακά Έργα, Λιμενικά Έργα, Υδραυλικά Έργα, Οικοδομικά Έργα, Περιβάλλον, Ενεργειακά Έργα, Τοπογραφία & GIS, Υπηρεσίες Συμβούλου, Διαχείριση Έργων
Πιστοποιήσεις: ISO: 9001, ISO: 14001

Ενδεικτικά Έργα

FOUR SEASONS ASTIR PALACE

Το Four Seasons Astir Palace, βρίσκεται στην Αθηναϊκή Ριβιέρα και είναι το πρώτο ξενοδοχείο Four Seasons στην Ελλάδα και αφορά :
• Ξενοδοχείο Αρίων: 15,500 m²
• Ξενοδοχείο Ναυσικά: 23,300 m²
• Νέο SPA: 1,300 m²
• Κτίριο Διοίκησης
• Αθλητικές εγκαταστάσεις
• Νέες κύριες εισόδους
• Νέο εξωτερικό εστιατόριο & Beach Bar
• Πλήρη ανακαίνιση εξωτερικών χώρων με νέες πισίνες και υδάτινα στοιχεία: 300,000 m²
Υψηλή προτεραιότητα είχαν τα μέτρα αειφορίας όπως ζεστό νερό χρήσης από ηλιακούς θερμαντήρες, επεξεργασία/επαναχρησιμοποίηση γκρίζου νερού, κλπ.

Due Diligence, Προμελέτη, Οριστική Μελέτη, Μελέτη Εφαρμογής και Επίβλεψη

ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΙΑΡΧΟΥ

Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, σχεδιασμένο από το Renzo Piano Building Workshop, στην Αθήνα στο Δέλτα Φαλήρου, περιλαμβάνει:
- το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος συνολικής έκτασης 170.000 m²
- το υπερσύγχρονο νέο κτίριο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος έκτασης 22.000 m²
- το νέο κτίριο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής έκτασης 28.000 m², χωρητικότητας 1,400 θεατών

Μελέτη Εφαρμογής, Υποστήριξη Διαδικασίας Δημοπράτησης, Επίβλεψη Κατασκευής

ΚΤIΡΙΟ ΓΡΑΦΕIΩΝ PALAZZO, ΚEΝΥΑ

Το έργο αφορά την παροχή Ηλεκτρομηχανολογικών υπηρεσιών για ένα κτίριο γραφείων στο Ναϊρόμπι της Κένυας.
Το κτίριο αποτελείται από:
1. Τέσσερα υπόγεια με χώρους στάθμευσης και ανελκυστήρα οχημάτων
2. Ισόγειο για εμπορική χρήση
3. Είκοσι ορόφους για γραφειακή χρήση
4. Δώμα για κοινή χρήση
Συνολική επιφάνεια δόμησης: 22.700 m².

Προμελέτη, Μελέτη Εφαρμογής, Συμβουλευτικές υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας, Επίβλεψη Κατασκευής

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ

Το έργο περιλαμβάνει την ΗΜ μελέτη του αεροδρομίου στην Σκιάθο (μέρος του cluster B των 14 περιφερειακών αεροδρομίων). Η μελέτη περιλαμβάνει όλες τις λειτουργικές περιοχές του αεροδρομίου, π.χ. τερματικούς σταθμούς, βοηθητικά κτίρια, ελεγχόμενο χώρο ελιγμών αεροσκαφών, αστική περιοχή, κλπ.
Το αεροδρόμιο καλύπτει έκταση 9.361,00m² με πρόβλεψη ετήσιας επιβατικής κίνησης (2026) 420.516.

Προμελέτη, Μελέτη Εφαρμογής (Phase I και Phase II)

Ανακαίνιση σιδηροδρομικής γραμμής και κατασκευή Ηλεκτροκίνησης – σηματοδότησης – τηλεδιοίκησης στο τμήμα Πειραιάς – Αθήνα – Τρεις Γέφυρες

Υπηρεσίες παρασχεθείσες:
1. Σχεδιασμός και σύνθεση της Εναέριας Γραμμής Επαφής (ΕΓΕ) 25 KV AC στα τμήματα ανοικτής
γραμμής και σε έξι σιδηροδρομικούς Σταθμούς
2. Μελέτη Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας
3. Υπολογισμοί στύλων, πλαισίων, θεμελίων και αγκυρίων.
4. Υπολογισμοί προβόλων (κονσόλες) και παραγωγή σχεδίων εγκάρσιων τομών σε κάθε στύλο και
πλαίσιο της ΕΓΕ
5. Μελέτη ηλεκτρικής τροφοδότησης και τμηματισμού της ΕΓΕ
6. Σχεδιασμός του συστήματος τηλεπικοινωνιών κατά μήκος της γραμμής
7. Αυτόματα Συστήματα Ισοπέδων Διαβάσεων (ΑΣΙΔ)
8. Σύστημα SCADA