Προφίλ Χρήστη

Print Friendly, PDF & EmailΜΑΚ.Τ.Ε. Ε.Π.Ε.
Ελλάδα/Greece
Τηλέφωνο: 2310 835542
Email: makte [at] hol [dot] gr

Social Media

Πληροφορίες για την Εταιρεία/Γραφείο

Διακριτικός Τίτλος: ΜΑΚ.Τ.Ε. Ε.Π.Ε.
Επωνυμία: ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ενδεικτικά Έργα