Προφίλ Χρήστη

Print Friendly, PDF & EmailΜΟΒ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ Ε.Ε.
Ελλάδα/Greece
Τηλέφωνο: 210 6727482
Email: info [at] mobarchitects [dot] gr

Social Media

Πληροφορίες για την Εταιρεία/Γραφείο

Διακριτικός Τίτλος: ΜΟΒ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ Ε.Ε.
Επωνυμία: Β. ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ - Δ.ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.

Ενδεικτικά Έργα