Προφίλ Χρήστη

Print Friendly, PDF & EmailΝΑΜΑ ΑΕ
Έδρα: ΠΕΡΡΙΚΟΥ 32, ΑΘΗΝΑ Ελλάδα/Greece
Τηλέφωνο: 2106974600
Email: nama [at] namanet [dot] gr

Social Media

Πληροφορίες για την Εταιρεία/Γραφείο

Διακριτικός Τίτλος: ΝΑΜΑ ΑΕ
Επωνυμία: ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΗΕΣ ΑΕ
Επώνυμο Εκπροσώπου: ΚΑΛΟΥΔΗΣ
Όνομα Εκπροσώπου: ΜΙΧΑΛΗΣ
Πιστοποιήσεις: ISO: 9001, ISO: 14001
Τομείς Δραστηριότητας: Συγκοινωνιακά Έργα, Υδραυλικά Έργα, Περιβάλλον, Τοπογραφία & GIS, Υπηρεσίες Συμβούλου, Διαχείριση Έργων
Άλλοι Τομείς δραστηριότητας: Στατικά, Γεωτεχνικά, Γεωλογικά
Πιστοποιήσεις: ISO: 9001, ISO: 14001

Ενδεικτικά Έργα

ΚΕΛ Ψυτάλλειας - Β Φαση

H NAMA ολοκλήρωσε τη μελέτη του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυτάλλειας – Β΄ Φάση καθώς επίσης και την επίβλεψη της κατασκευής του έργου. Πρόκειται για την κυριότερη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας και μία από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη, εξυπηρετώντας συνολικά 5.600.000 κατοίκους με δυναμικότητα 1.000.000 m3/ ημέρα. Αποτελεί το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό έργο της χώρας συμβάλλοντας στη διατήρηση του οικοσυστήματος του Σαρωνικού Κόπου και της ευρύτερης περιοχής.

ΤΡΑΜ Αθήνας

Το 1955, το υπάρχον δίκτυο ΤΡΑΜ στην Αθήνα αποξηλώθηκε και οι εγκαταλειμμένοι τροχιόδρομοι ασφαλτοστρώθηκαν για να εξυπηρετήσουν την οδική κυκλοφορία. Επαναλειτούργησε εν όψει και των Ολυμπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004 τον Ιούλιο του 2004. Η μελέτη του ΤΡΑΜ της Αθήνας είναι η πρώτη που εκπονήθηκε ποτέ στην Ελλάδα και ανατέθηκε στη ΝΑΜΑ (εκτός των Η/Μ και Αρχιτεκτονικών) από την κατασκευάστρια κοινοπραξία. Το έργο περιελάμβανε δύο διπλές γραμμές μήκους 26 km, 47 στάσεις συμπεριλαμβανομένων και των τερματικών, εγκαταστάσεις για αμαξοστάσιο συνολικής έκτασης 70 στρ καθώς και επεκτάσεις γραμμών μήκους 2 km.

Κυκλοφοριακές μελέτες για την Γκαμπορόν της Μποτσουάνα

Η ΝΑΜΑ ήταν επικεφαλής της ομάδας μελέτης του έργου το οποίο είναι μέρος του ευρύτερου προγράμματος «Botswana Integrated Transport Project». Το έργο πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή της World Bank. Η ΝΑΜΑ ολοκλήρωσε μεταξύ άλλων τις απαιτούμενες επί τόπου έρευνες, μελέτες και αναλύσεις για το νέο κεντρικό σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας. Προετοίμασε ακόμα τα τεύχη δημοπράτησης, τις τεχνικές προδιαγραφές ενώ ακόμα παρείχε υποστήριξη στην αναθέτουσα αρχή κατά τη διαγωνιστική διαδικασία. Συμμετείχε στην επίβλεψη της κατασκευής ενώ ακόμα παρέχει υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου κατά την περίοδο λειτουργίας και συντήρησης του συστήματος (3 χρόνια) μέχρι την παράδοση στην υπηρεσία που θα είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία του.

Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας

Η ΝΑΜΑ είναι επικεφαλής της ομάδας μελέτης που έχει αναλάβει το έργο του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας για τα Υδατικά Διαμερίσματα της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, Αττικής, Νήσων Αιγαίου, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σύμφωνα με την Οδηγία 2007/60/ΕΚ. Οι εργασίες περιλαμβάνουν:
- Προετοιμασία χαρτών επικινδυνότητας και χαρτών πλημμυράς για διάφορα υδρολογικά σενάρια
- Προετοιμασία Σχεδίων Διαχείρισης Πλημμυρών με όλα τα απαραίτητα στοιχεία σύμφωνα με τα άρθρα 6, 7, 8, 9 και 10 της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ
- Δημόσια πληροφόρηση και διαβούλευση των προσχεδίων διαχείρισης πλημμυρών
- Κατάρτιση Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)
- Προετοιμασία όλων των απαραίτητων στοιχείων σε κατάλληλη μορφή, ολοκλήρωση των σχετικών βάσεων δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Υδάτων, υποβάλλοντας αυτά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος WISE της ΕΕ.