Προφίλ Χρήστη

Print Friendly, PDF & EmailNERCO - Ν. ΧΛΥΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ A.E.M.
Έδρα: Ελευθερίου Βενιζέλου 24, Αγία Παρασκευή Ελλάδα/Greece
Τηλέφωνο: 2106532137
Email: info [at] nerco [dot] gr

Social Media

Πληροφορίες για την Εταιρεία/Γραφείο

Διακριτικός Τίτλος: NERCO - Ν. ΧΛΥΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ A.E.M.
Επωνυμία: NERCO - Ν. ΧΛΥΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
Επώνυμο Εκπροσώπου: ΧΛΥΚΑΣ
Όνομα Εκπροσώπου: ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Πιστοποιήσεις: ISO: 9001, ISO: 14001
Τομείς Δραστηριότητας: Περιβάλλον, Υπηρεσίες Συμβούλου, Διαχείριση Έργων
Πιστοποιήσεις: ISO: 9001, ISO: 14001

Ενδεικτικά Έργα