Προφίλ Χρήστη

Print Friendly, PDF & EmailΞΥΛΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α.Ε.
Έδρα: 3ης Σεπτεμβρίου 76 Ελλάδα/Greece
Τηλέφωνο: 210.8227171
Email: xylotech [at] otenet [dot] gr

Social Media

Πληροφορίες για την Εταιρεία/Γραφείο

Διακριτικός Τίτλος: ΞΥΛΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α.Ε.
Επωνυμία: ΞΥΛΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Επώνυμο Εκπροσώπου: ΜΠΟΥΖΙΝΕΚΗΣ
Όνομα Εκπροσώπου: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Πιστοποιήσεις: ISO: 9001
Τομείς Δραστηριότητας: Περιβάλλον, Τοπογραφία & GIS, Υπηρεσίες Συμβούλου
Πιστοποιήσεις: ISO: 9001

Ενδεικτικά Έργα