Προφίλ Χρήστη

Print Friendly, PDF & EmailOBERMEYER HELLAS LTD
Έδρα: 3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 56 Ελλάδα/Greece
Τηλέφωνο: +302108846088
Email: jpetaniti [at] obermeyer [dot] gr

Social Media

Πληροφορίες για την Εταιρεία/Γραφείο

Διακριτικός Τίτλος: OBERMEYER HELLAS LTD
Επωνυμία: OBERMEYER ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ
Επώνυμο Εκπροσώπου: ΚΥΡΟΥ
Όνομα Εκπροσώπου: ΙΩΑΝΝΗΣ
Πιστοποιήσεις: ISO: 9001, ISO: 14001
Τομείς Δραστηριότητας: Συγκοινωνιακά Έργα, Οικοδομικά Έργα, Υπηρεσίες Συμβούλου, Διαχείριση Έργων
Πιστοποιήσεις: ISO: 9001, ISO: 14001

Ενδεικτικά Έργα