Προφίλ Χρήστη

Print Friendly, PDF & EmailΟΜΙΚΡΟΝ ΕΠΕ
Ελλάδα/Greece
Τηλέφωνο: 2310 864382
Email: info@omikron-ltd.g

Social Media

Πληροφορίες για την Εταιρεία/Γραφείο

Διακριτικός Τίτλος: ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΠΕ
Επωνυμία: ΟΜΙΚΡΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕ

Ενδεικτικά Έργα