Προφίλ Χρήστη

Print Friendly, PDF & EmailΟΤΜ ΑΤΕ
Έδρα: ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ 6-8 ΑΘΗΝΑ Ελλάδα/Greece
Τηλέφωνο: 2108823107
Email: otmate [at] otenet [dot] gr

Social Media

Πληροφορίες για την Εταιρεία/Γραφείο

Διακριτικός Τίτλος: ΟΤΜ ΑΤΕ
Επωνυμία: ΟΜΙΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΤΕ
Επώνυμο Εκπροσώπου: ΒΕΤΤΑΣ
Όνομα Εκπροσώπου: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Πιστοποιήσεις: ISO: 9001
Τομείς Δραστηριότητας: Συγκοινωνιακά Έργα, Υπηρεσίες Συμβούλου
Άλλοι Τομείς δραστηριότητας: ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Πιστοποιήσεις: ISO: 9001

Ενδεικτικά Έργα