Προφίλ Χρήστη

Print Friendly, PDF & EmailΠΑΝΓΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.
Έδρα: ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 131, ΑΘΗΝΑ Ελλάδα/Greece
Τηλέφωνο: 2106929484
Email: pangaea [at] otenet [dot] gr

Social Media

Πληροφορίες για την Εταιρεία/Γραφείο

Διακριτικός Τίτλος: ΠΑΝΓΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.
Επωνυμία: ΠΑΝΓΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.
Επώνυμο Εκπροσώπου: ΤΣΑΤΣΑΝΙΦΟΣ
Όνομα Εκπροσώπου: ΧΡΗΣΤΟΣ
Τομείς Δραστηριότητας: Συγκοινωνιακά Έργα, Λιμενικά Έργα, Υδραυλικά Έργα, Οικοδομικά Έργα, Ενεργειακά Έργα, Υπηρεσίες Συμβούλου, Διαχείριση Έργων
Άλλοι Τομείς δραστηριότητας: Γεωλογικές & Γεωτεχνικές Έρευνες

Ενδεικτικά Έργα