Προφίλ Χρήστη

Print Friendly, PDF & EmailΘΠ+Σ
Έδρα: Βουκουρεστίου 23, Αθήνα Ελλάδα/Greece
Τηλέφωνο: 210 36 00 711
Email: info [at] tpa [dot] gr

Social Media

Πληροφορίες για την Εταιρεία/Γραφείο

Διακριτικός Τίτλος: ΘΠ+Σ
Επωνυμία: ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜ
Επώνυμο Εκπροσώπου: ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Όνομα Εκπροσώπου: ΗΒΗ
Πιστοποιήσεις: ISO: 9001
Τομείς Δραστηριότητας: Οικοδομικά Έργα, Υπηρεσίες Συμβούλου
Πιστοποιήσεις: ISO: 9001

Ενδεικτικά Έργα