Προφίλ Χρήστη

Print Friendly, PDF & EmailDKND ENGINEERS Ltd
Έδρα: 8 PLOUTARCHOU str, THESSALONIKI Greece
Τηλέφωνο: +302310276515
Email:

Social Media

Πληροφορίες για την Εταιρεία/Γραφείο

Διακριτικός Τίτλος: DKND ENGINEERS Ltd
Επωνυμία: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΣ ΟΕ
Επώνυμο Εκπροσώπου: ΧΑΤΖΗΣ
Όνομα Εκπροσώπου: ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τομείς Δραστηριότητας: Συγκοινωνιακά Έργα, Υδραυλικά Έργα, Περιβάλλον, Υπηρεσίες Συμβούλου, Διαχείριση Έργων
Άλλοι Τομείς δραστηριότητας: Road Safety Experts

Ενδεικτικά Έργα