Προφίλ Χρήστη

Print Friendly, PDF & EmailΕΨΙΛΟΝ ΑΕ
Έδρα: ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 27 Ελλάδα/Greece
Τηλέφωνο: 210 6898622
Email: enviro [at] epsilon [dot] gr

Social Media

Πληροφορίες για την Εταιρεία/Γραφείο

Διακριτικός Τίτλος: ΕΨΙΛΟΝ ΑΕ
Επωνυμία: ΕΨΙΛΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Επώνυμο Εκπροσώπου: ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΙΤΟΥ
Όνομα Εκπροσώπου: ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Πιστοποιήσεις: ISO: 9001, ISO: 14001
Τομείς Δραστηριότητας: Συγκοινωνιακά Έργα, Λιμενικά Έργα, Υδραυλικά Έργα, Οικοδομικά Έργα, Περιβάλλον, Ενεργειακά Έργα, Τοπογραφία & GIS, ICT, Υπηρεσίες Συμβούλου, Διαχείριση Έργων
Άλλοι Τομείς δραστηριότητας: ΒΑΣΕΙς ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ, ΠΛΟΗΓΗΣΗ
Πιστοποιήσεις: ISO: 9001, ISO: 14001

Ενδεικτικά Έργα