Προφίλ Χρήστη

Print Friendly, PDF & EmailPLAS ΑΕ
Ελλάδα/Greece
Τηλέφωνο: 210 8843267
Email: fra [at] otenet [dot] gr

Social Media

Πληροφορίες για την Εταιρεία/Γραφείο

Διακριτικός Τίτλος: PLAS ΑΕ
Επωνυμία: PLAS Ι. ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ - Α.ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.

Ενδεικτικά Έργα