Προφίλ Χρήστη

Print Friendly, PDF & EmailΡΟΓΚΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Έδρα: ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΜΕΞΗ 5 Ελλάδα/Greece
Τηλέφωνο: 210 7782405
Email: rogan [at] otenet [dot] gr

Social Media

Πληροφορίες για την Εταιρεία/Γραφείο

Διακριτικός Τίτλος: ΡΟΓΚΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Επωνυμία: ΡΟΓΚΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Επώνυμο Εκπροσώπου: ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ
Όνομα Εκπροσώπου: ΧΡΗΣΤΟΣ
Πιστοποιήσεις: ISO: 9001, ISO: 14001
Τομείς Δραστηριότητας: Συγκοινωνιακά Έργα, Λιμενικά Έργα, Υδραυλικά Έργα, Περιβάλλον, Τοπογραφία & GIS, Υπηρεσίες Συμβούλου, Διαχείριση Έργων
Άλλοι Τομείς δραστηριότητας: LNG
Πιστοποιήσεις: ISO: 9001, ISO: 14001

Ενδεικτικά Έργα