Προφίλ Χρήστη

Print Friendly, PDF & EmailΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ ΕΠΕ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΓΕΩΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΕ
Ελλάδα/Greece
Τηλέφωνο: 210 3603911
Email: kstamato [at] tee [dot] gr

Social Media

Πληροφορίες για την Εταιρεία/Γραφείο

Διακριτικός Τίτλος: ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ ΕΠΕ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΓΕΩΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΕ
Επωνυμία: ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ ΕΠΕ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΓΕΩΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΕ

Ενδεικτικά Έργα