Προφίλ Χρήστη

Print Friendly, PDF & EmailΣΥΝΘΕΣΗ & ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕ Γ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ - Ν. ΦΙΝΤΙΚΑΚΗΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ ΑΡΧΙΤ/ΝΕΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ
Ελλάδα/Greece
Τηλέφωνο: 210 8841880
Email: syntres [at] ath [dot] forthnet [dot] gr

Social Media

Πληροφορίες για την Εταιρεία/Γραφείο

Διακριτικός Τίτλος: ΣΥΝΘΕΣΗ & ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕ Γ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ - Ν. ΦΙΝΤΙΚΑΚΗΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ ΑΡΧΙΤ/ΝΕΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ
Επωνυμία: ΣΥΝΘΕΣΗ & ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕ Γ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ - Ν. ΦΙΝΤΙΚΑΚΗΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ ΑΡΧΙΤ/ΝΕΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ

Ενδεικτικά Έργα