Προφίλ Χρήστη

Print Friendly, PDF & Email



ΤΕΚΕΜ AΕ
Ελλάδα/Greece
Τηλέφωνο: 210 2236781
Email: mail [at] tekem [dot] gr

Social Media

Πληροφορίες για την Εταιρεία/Γραφείο

Διακριτικός Τίτλος: ΤΕΚΕΜ AΕ
Επωνυμία: ΤΕΚΕΜ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Ενδεικτικά Έργα