Προφίλ Χρήστη

Print Friendly, PDF & EmailΤΟΜΗ Α.Ε.Μ.Ε.Υ.
Έδρα: ΜΑΙΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 11 Ελλάδα/Greece
Τηλέφωνο: 2106980680
Email: mail [at] tomh-ae [dot] gr

Social Media

Πληροφορίες για την Εταιρεία/Γραφείο

Διακριτικός Τίτλος: ΤΟΜΗ Α.Ε.Μ.Ε.Υ.
Επωνυμία: ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Επώνυμο Εκπροσώπου: ΝΤΑΛΑΣ
Όνομα Εκπροσώπου: ΧΡΗΣΤΟΣ
Πιστοποιήσεις: ISO: 9001
Τομείς Δραστηριότητας: Συγκοινωνιακά Έργα, Υδραυλικά Έργα, Περιβάλλον, Τοπογραφία & GIS
Πιστοποιήσεις: ISO: 9001

Ενδεικτικά Έργα