Προφίλ Χρήστη

Print Friendly, PDF & EmailΤΟ.Π.Π.Ο.Σ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ-ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ-ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ελλάδα/Greece
Τηλέφωνο: 210 8213844
Email: evardo [at] toppos [dot] gr

Social Media

Πληροφορίες για την Εταιρεία/Γραφείο

Διακριτικός Τίτλος: ΤΟ.Π.Π.Ο.Σ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ-ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ-ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Επωνυμία: ΤΟ.Π.Π.Ο.Σ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ-ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ-ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ενδεικτικά Έργα