Προφίλ Χρήστη

Print Friendly, PDF & EmailΤΡΙΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.
Έδρα: Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 326 & ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑ 32, ΧΑΛΑΝΔΡΙ Ελλάδα/Greece
Τηλέφωνο: +302107295761
Email: triton [at] tritonsa [dot] gr

Social Media

Πληροφορίες για την Εταιρεία/Γραφείο

Διακριτικός Τίτλος: ΤΡΙΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.
Επωνυμία: ΤΡΙΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ – ΜΕΛΕΤΑΙ – ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ – ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑΙ – ΓΕΩΛΟΓΙΚΑΙ – ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑΙ – ΕΡΕΥΝΑΙ Ε.Π.Ε.
Επώνυμο Εκπροσώπου: ΣΙΩΡΗΣ
Όνομα Εκπροσώπου: ΙΩΑΝΝΗΣ
Πιστοποιήσεις: ISO: 9001
Τομείς Δραστηριότητας: Λιμενικά Έργα, Υδραυλικά Έργα, Περιβάλλον, Τοπογραφία & GIS, Υπηρεσίες Συμβούλου, Διαχείριση Έργων
Άλλοι Τομείς δραστηριότητας: Γεωτεχνικές - Γεωλογικές Μελέτες & Έρευνες, Μελέτες Υποθαλασσίων Αγωγών και Καλωδίων
Πιστοποιήσεις: ISO: 9001

Ενδεικτικά Έργα

ΝΕΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΛΟ

ΝΕΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΝΕΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΑΜΨΣΟΥΝΤΑΣ

ΜΑΡΙΝΑ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ