Προφίλ Χρήστη

Print Friendly, PDF & EmailΥΔΡΑΚΤΙΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ
Ελλάδα/Greece
Τηλέφωνο: 210 6142864
Email: info [at] hydractis [dot] gr

Social Media

Πληροφορίες για την Εταιρεία/Γραφείο

Διακριτικός Τίτλος: ΥΔΡΑΚΤΙΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ
Επωνυμία: ΥΔΡΑΚΤΙΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ

Ενδεικτικά Έργα