Προφίλ Χρήστη

Print Friendly, PDF & EmailΥΕΤΟΣ Α.Ε.
Έδρα: Πλ. Ιπποδρομίου 7 Ελλάδα/Greece
Τηλέφωνο: 2310250601-3
Email: yetos [at] otenet [dot] gr

Social Media

Πληροφορίες για την Εταιρεία/Γραφείο

Διακριτικός Τίτλος: ΥΕΤΟΣ Α.Ε.
Επωνυμία: ΥΕΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Επώνυμο Εκπροσώπου: ΣΠΥΡΙΔΗΣ
Όνομα Εκπροσώπου: ΑΝΘΙΜΟΣ
Πιστοποιήσεις: ISO: 9001, ISO: 14001
Τομείς Δραστηριότητας: Συγκοινωνιακά Έργα, Υδραυλικά Έργα, Οικοδομικά Έργα, Περιβάλλον, Ενεργειακά Έργα, Τοπογραφία & GIS, Υπηρεσίες Συμβούλου, Διαχείριση Έργων
Πιστοποιήσεις: ISO: 9001, ISO: 14001

Ενδεικτικά Έργα