Προφίλ Χρήστη

Print Friendly, PDF & EmailΙ. ΦΡΑΝΤΖΗΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ ΕΠΕ
Ελλάδα/Greece
Τηλέφωνο: 210 9846853
Email: info [at] i-frantzis [dot] com

Social Media

Πληροφορίες για την Εταιρεία/Γραφείο

Διακριτικός Τίτλος: Ι. ΦΡΑΝΤΖΗΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ ΕΠΕ
Επωνυμία: ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΡΑΝΤΖΗΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΕ

Ενδεικτικά Έργα