Προφίλ Χρήστη

Print Friendly, PDF & EmailΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΕ
Ελλάδα/Greece
Τηλέφωνο: 210 8670066
Email: ekarat [at] tee [dot] gr

Social Media

Πληροφορίες για την Εταιρεία/Γραφείο

Διακριτικός Τίτλος: ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΕ
Επωνυμία: ΕΦΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ - ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ενδεικτικά Έργα