Προφίλ Χρήστη

Print Friendly, PDF & EmailΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΕ
Έδρα: ΕΡΜΟΥ 18Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Greece
Τηλέφωνο: 2310276307
Email: info [at] hydromanagement [dot] gr

Social Media

Πληροφορίες για την Εταιρεία/Γραφείο

Διακριτικός Τίτλος: ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΕ
Επωνυμία: ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΕ
Επώνυμο Εκπροσώπου: ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ
Όνομα Εκπροσώπου: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Πιστοποιήσεις: ISO: 9001
Τομείς Δραστηριότητας: Υδραυλικά Έργα, Περιβάλλον, Υπηρεσίες Συμβούλου, Διαχείριση Έργων
Άλλοι Τομείς δραστηριότητας: Διαχείριση Υδατικών Πόρων, Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων, Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων, Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Άλλες Υπηρεσίες (Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών - GIS, Ενέργεια από Βιομάζα, Βελτιστοποίηση λειτουργίας εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού και αποβλήτων, Ευρωπαϊκά διακρατικά προγράμματα, Μελέτες κόστους οφέλους κα)
Πιστοποιήσεις: ISO: 9001

Ενδεικτικά Έργα

Πρόγραμμα εντοπισμού διαρροών του δικτύου ύδρευσης της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.

Η Παροχή Υπηρεσιών περιλαµβάνει τον εντοπισµό αφανών διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. με την δραστηριοποίηση ομάδας εντοπισμού διαρροών στελεχωμένη με εξειδικευμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό η οποία διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό εντοπισμού διαρροών.
Η Υπηρεσία περιλαμβάνει τα εξής στάδια εργασιών:
• Εντοπισμό Διαρροών με την τοποθέτηση καταγραφικών θορύβου στην περιοχή ελέγχου για να εντοπισθούν οι αγωγοί που πιθανώς παρουσιάζουν διαρροές.
• Ανεύρεση Διαρροών με ακουστικό συσχετιστή για να εντοπισθούν οι διαρροές στους αγωγούς, και
• Επιβεβαίωση με γαιόφωνο για τον ακριβή εντοπισμό της θέσης της διαρροής έτσι ώστε να ακολουθήσει η επισκευή αυτών.

Δίκτυο Ύδρευσης, δίκτυο αποχέτευσης και Εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού στον οικισμού Nsork της Ισημερινής Γουινέας, Αφρική

Eκπόνηση οριστικών μελετών και μελετών εφαρμογής για την κατασκευή έργων εξωτερικού δικτύου ύδρευσης, εγκατάστασης επεξεργασίας νερού, δικτύου αποχέτευσης και εγκατάστασης βιολογικού καθαρισμού στην περιοχή του οικισμού ΝSORK της Ισημερινής Γουινέας, Αφρική.
Τα έργα Ύδρευσης σχεδιάστηκαν για 10.000 ισοδύναμους κατοίκους και περιλαμβάνουν γεωτρήσεις, δεξαμενή νερού, εγκατάσταση επεξεργασίας νερού, δίκτυο διανομής. Τα έργα αποχέτευσης ακαθάρτων εσωτερικό δίκτυο και 5 αντλιοστάσια. Η Εγκατάσταση επεξεργασίας Λυμάτων θα κατασκευαστεί για 3.000 ισοδύναμους κατοίκους και θα εφαρμοστεί η μέθοδος των τεχνητών υγροτόπων.

Μελέτη εφαρμογής έργων συλλογής και μεταφοράς λυμάτων Τ.Κ. Ν.Πλαγίων - Δίκτυο κενού

Η Υδροδιαχείριση ΕΠΕ ολοκλήρωσε τη μελέτη εφαρμογής των έργων συλλογής και μεταφοράς λυμάτων στην Τοπική Κοινότητα Ν. Πλαγίων του Δ. Ν. Προποντίδας, Νομού Χαλκιδικής.
Ο πληθυσμός σχεδιασμού του έργου ανέρχεται σε 8.300 κατοίκους.
Η μελέτη περιλαμβάνει αποχετευτικό σύστημα αναρρόφησης: δίκτυο 4,6χλμ με τη μέθοδο της αναρρόφησης (vacuum) , 402 φρεάτια-βαλβίδες αναρρόφησης και αντλιοστάσιο κενού.

Μελέτη εφαρμογής για την κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Ευεργέτουλα

Η Υδροδιαχείριση ΕΠΕ πραγματοποίησε μελέτη για την κατασκευή τριών εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων που εξυπηρετούν το σύνολο των οικισμών του Δήμου Ευεργέτουλα στη Λέσβο, προϋπολογισμού 5.000.000 €

Το έργο περιλαμβάνει μια κεντρική εγκατάσταση που θα εξυπηρετεί τους οικισμούς Κεραμείων, Συκούντας, Κάτω Τρίτους και Μυχούς, καθώς και δύο μικρότερων για τους οικισμούς Ασωμάτου και Λάμπου Μύλων, αντίστοιχα.

Για την κεντρική Ε.Ε.Λ. δυναμικότητας 2.120 m3/ημέρα και ισοδυνάμου εξυπηρετούμενου πληθυσμού 7.000 κατοίκων επιλέχθηκε δευτεροβάθμια επεξεργασία με τη μέθοδο της ενεργού ιλύος με παρατεταμένο αερισμό.

Για την Ε.Ε.Λ. Ασωμάτου δυναμικότητας 180 m3 /ημέρα και ισοδυνάμου εξυπηρετούμενου πληθυσμού 550 κατοίκων και την Ε.Ε.Λ. Λάμπου Μύλων δυναμικότητας 90 m3 /ημέρα και ισοδυνάμου εξυπηρετούμενου πληθυσμού 300 κατοίκων η επιλεγείσα μέθοδος επεξεργασίας είναι η πρωτοβάθμια επεξεργασία με δεξαμενές τύπου Imhoff.

Η μελέτη εφαρμογής εκπονήθηκε για την AΛΤΕΚ ΑΕ που κρίθηκε Ανάδοχος στον αντίστοιχο διαγωνισμό.

Κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) Ανατολικού Τομέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Η Υδροδιαχείριση ΕΠΕ συνέταξε οριστική Μελέτη για την πλήρη κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (X.Y.T.Y.) στα πλαίσια λειτουργίας μιας σύγχρονης Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Αποβλήτων (Ο.Ε.Δ.Α.) στον Ανατολικό Τομέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η συνολική χωρητικότητα του X.Y.T.Y. είναι 645.000 m3 και ο μέσος εξυπηρετούμενος πληθυσμός κατά τη λειτουργία του ανέρχεται σε 260.000 κατοίκους. Ο προϋπολογισμός έργου είναι 6.200.000 €

Στα πλαίσια του έργου ολοκληρώθηκαν οι εξής μελέτες:

Μελέτη έργων διαμόρφωσης και εκμετάλλευσης Χ.Υ.Τ.Υ.
Μελέτη έργων στεγανοποίησης πυθμένα και πρανών Χ.Υ.Τ.Υ
Μελέτη έργων προτεινόμενης κάλυψης
Μελέτη έργων συλλογής –μεταφοράς στραγγισμάτων
Μελέτη εγκατάστασης επεξεργασίας στραγγισμάτων
Μελέτη έργων διαχείρισης βιοαερίου
Μελέτη έργων διαχείρισης ομβρίων
Μελέτη έργων οδοποιίας
Αρχιτεκτονική μελέτη
Στατικές μελέτες
Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη
Μελέτη έργων περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου
Μελέτη οργάνωσης και λειτουργίας του χώρου