Προφίλ Χρήστη

Print Friendly, PDF & EmailG.T.B. ΑΝΟΔΟΣ Α.Ε.
Έδρα: ΑΓΑΘΟΥΠΟΛΕΩΣ 64 Αθήνα Ελλάδα/Greece
Τηλέφωνο: 2108665622
Email:

Social Media

Πληροφορίες για την Εταιρεία/Γραφείο

Διακριτικός Τίτλος: G.T.B. ΑΝΟΔΟΣ Α.Ε.
Επωνυμία: G.T.B. ΑΝΟΔΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Επώνυμο Εκπροσώπου: ΓΑΛΕΡΙΔΗΣ
Όνομα Εκπροσώπου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Πιστοποιήσεις: ISO: 9001
Τομείς Δραστηριότητας: Συγκοινωνιακά Έργα, Υδραυλικά Έργα, Οικοδομικά Έργα, Τοπογραφία & GIS, Υπηρεσίες Συμβούλου, Διαχείριση Έργων
Άλλοι Τομείς δραστηριότητας: Στατικές Μελέτες
Πιστοποιήσεις: ISO: 9001

Ενδεικτικά Έργα