Προφίλ Χρήστη

Print Friendly, PDF & EmailΤΟΜΠΑΖΗΣ Α.Ε.
Έδρα: 27, MONEMVASIAS STREET, MAROUSI GREECE
Τηλέφωνο: 2106800690
Email: info [at] tombazis [dot] com

Social Media

Πληροφορίες για την Εταιρεία/Γραφείο

Διακριτικός Τίτλος: ΤΟΜΠΑΖΗΣ Α.Ε.
Επωνυμία: ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Α. Ν. ΤΟΜΠΑΖΗ Α.Ε.
Επώνυμο Εκπροσώπου: ΡΩΜΑΝΟΣ
Όνομα Εκπροσώπου: ΓΙΑΝΝΗΣ
Πιστοποιήσεις: ISO: 9001
Τομείς Δραστηριότητας: Οικοδομικά Έργα, Υπηρεσίες Συμβούλου
Πιστοποιήσεις: ISO: 9001

Ενδεικτικά Έργα