Προφίλ Χρήστη

Print Friendly, PDF & EmailΚΑΣΤΩΡ ΕΠΕ
Έδρα: ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 28Α, ΧΑΛΑΝΔΡΙ Ελλάδα/Greece
Τηλέφωνο: 210 6852483
Email:

Social Media

Πληροφορίες για την Εταιρεία/Γραφείο

Διακριτικός Τίτλος: ΚΑΣΤΩΡ ΕΠΕ
Επωνυμία: ΚΑΣΤΩΡ ΕΠΕ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ
Επώνυμο Εκπροσώπου: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΛΟΣ
Όνομα Εκπροσώπου: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΡΓΙΑΛΟΣ
Πιστοποιήσεις: ISO: 9001
Τομείς Δραστηριότητας: Συγκοινωνιακά Έργα, Λιμενικά Έργα, Υδραυλικά Έργα, Οικοδομικά Έργα, Περιβάλλον
Άλλοι Τομείς δραστηριότητας: ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ
Πιστοποιήσεις: ISO: 9001

Ενδεικτικά Έργα