Προφίλ Χρήστη

Print Friendly, PDF & EmailΙΚΕ
Έδρα: ΛΕΩΦ. ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β 52 Ελλάδα/Greece
Τηλέφωνο: +30 2107211622
Email: info [at] andrianispartners [dot] com

Social Media

Πληροφορίες για την Εταιρεία/Γραφείο

Διακριτικός Τίτλος: ΙΚΕ
Επωνυμία: ΑΝΔΡΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Επώνυμο Εκπροσώπου: ΑΝΔΡΙΑΝΗΣ
Όνομα Εκπροσώπου: ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Πιστοποιήσεις: ISO: 9001
Τομείς Δραστηριότητας: Λιμενικά Έργα, Περιβάλλον, Τοπογραφία & GIS, Υπηρεσίες Συμβούλου, Διαχείριση Έργων
Πιστοποιήσεις: ISO: 9001

Ενδεικτικά Έργα