Προφίλ Χρήστη

Print Friendly, PDF & EmailΥΛΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Έδρα: Μαυροματαίων 9, Αθήνα Ελλάδα
Τηλέφωνο: 2103213695
Email: info [at] forest [dot] gr

Social Media

Πληροφορίες για την Εταιρεία/Γραφείο

Διακριτικός Τίτλος: ΥΛΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Επωνυμία: ΥΛΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Επώνυμο Εκπροσώπου: Αποστολίδης
Όνομα Εκπροσώπου: Ηλιας
Πιστοποιήσεις: ISO: 9001
Τομείς Δραστηριότητας: Περιβάλλον
Άλλοι Τομείς δραστηριότητας: Σύμβουλος Περιβάλλοντος
Πιστοποιήσεις: ISO: 9001

Ενδεικτικά Έργα