Προφίλ Χρήστη

Print Friendly, PDF & EmailΙ-ΤΕΚΤΩΝ ΙΚΕ
Έδρα: ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΦΑΒΗ 9 Ελλάδα/Greece
Τηλέφωνο: +302169390846
Email: athens-office [at] i-tekton [dot] com

Social Media

Πληροφορίες για την Εταιρεία/Γραφείο

Διακριτικός Τίτλος: Ι-ΤΕΚΤΩΝ ΙΚΕ
Επωνυμία: ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΤΕΚΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΜΑΝΑΤΖΕΡΣ Ι.Κ.Ε.
Επώνυμο Εκπροσώπου: ΔΗΜΟΣ
Όνομα Εκπροσώπου: ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Πιστοποιήσεις: ISO: 9001, ISO: 21500, ISO: 14001
Τομείς Δραστηριότητας: Συγκοινωνιακά Έργα, Λιμενικά Έργα, Υδραυλικά Έργα, Οικοδομικά Έργα, Ενεργειακά Έργα, Τοπογραφία & GIS, ICT, Υπηρεσίες Συμβούλου, Διαχείριση Έργων
Άλλοι Τομείς δραστηριότητας: BIM
Πιστοποιήσεις: ISO: 9001, ISO: 21500, ISO: 14001

Ενδεικτικά Έργα