Προφίλ Χρήστη

Print Friendly, PDF & EmailECHMES LTD
Έδρα: Παπαδιαμαντοπούλου 4, Αθήνα/ 4, Papadiamadopoulou str. Athens Ελλάδα/Greece
Τηλέφωνο: 210 7488878
Email: echmes [at] echmes [dot] gr

Social Media

Πληροφορίες για την Εταιρεία/Γραφείο

Διακριτικός Τίτλος: ECHMES LTD
Επωνυμία: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ, ΧΗΜΙΚΕΣ & ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε.Π.Ε.
Επώνυμο Εκπροσώπου: Χαλκίδης
Όνομα Εκπροσώπου: Ιωάννης
Πιστοποιήσεις: ISO: 9001, ISO: 14001
Τομείς Δραστηριότητας: Περιβάλλον, Τοπογραφία & GIS, Υπηρεσίες Συμβούλου
Άλλοι Τομείς δραστηριότητας: Συστήματα Βιώσιμης Διαχείρισης, Οικονομοτεχνικές και Ερευνητικές Υπηρεσίες
Πιστοποιήσεις: ISO: 9001, ISO: 14001

Ενδεικτικά Έργα