Προφίλ Χρήστη

Print Friendly, PDF & EmailΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ Α.Ε.Μ.ΓΕ./ GEOAPIKONISIS S.A.
Έδρα: ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 68, ΑΘΗΝΑ Ελλάδα/Greece
Τηλέφωνο: +30 2106980158, 9
Email: mail [at] geoapikonisis [dot] gr

Social Media

Πληροφορίες για την Εταιρεία/Γραφείο

Διακριτικός Τίτλος: ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ Α.Ε.Μ.ΓΕ./ GEOAPIKONISIS S.A.
Επωνυμία: ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ Α.Ε. Μελετών & Γεωπληροφορικής
Επώνυμο Εκπροσώπου: ΖΥΓΡΑΣ
Όνομα Εκπροσώπου: ΝΕΣΤΩΡ
Πιστοποιήσεις: ISO: 9001
Τομείς Δραστηριότητας: Τοπογραφία & GIS, Υπηρεσίες Συμβούλου
Άλλοι Τομείς δραστηριότητας: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Πιστοποιήσεις: ISO: 9001

Ενδεικτικά Έργα

Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχής Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ευρυτανίας και Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Σύμβαση ΚΤ5-13

Εργοδότης: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Περίοδος: 12/2017 - Σήμερα

Περιγραφή:
Στο πλαίσιο υλοποίησης της Σύμβασης εκπονείται μελετητικό αντικείμενο κτηματογράφησης και παράσχονται υποστηρικτικές υπηρεσίες.
Εργασίες Κτηματογράφησης: Δημιουργία Πρόχειρου κτηματολογικού υπόβαθρου, Συλλογή, Επεξεργασία και Έλεγχος Δηλώσεων & Ενστάσεων, Δημιουργία και Τήρηση Κτηματολογικής Βάσης, Ανάρτηση, κλπ.
Υποστηρικτικές Εργασίες: Ενημέρωση & Υποδοχή Πολιτών, Συλλογή, Επεξεργασία και Έλεγχος αιτημάτων, κλπ.

Υπηρεσίες:
- Οργάνωση / Λειτουργία Γραφείων Κτηματογράφησης
- Υποδοχή / Ενημέρωση Πολιτών
- Συλλογή Δηλώσεων Δικαιούχων
- Ψηφιοποίηση περιεχομένου δηλώσεων, εντοπισμός ακινήτων, Διενέργεια Διασταυρωτικών Ελέγχων
- Συλλογή, Ταξινόμηση, Ψηφιοποίηση και Επεξεργασία Γεω-δεδομένων
- Σχεδιασμός, ανάπτυξη, τήρηση και αξιοποίηση ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης - ενημέρωση επεξεργασίας γεω-πληροφοριών σε περιβάλλον GIS - RDBMS
- Επιτόπιες Εργασίες, συντεταγμένες σημείων αναφοράς, πιστοποίηση ορίων, επαλήθευση γεωπληροφοριών στο πεδίο, κλπ
- Ανάρτηση στοιχείων δηλώσεων
- Σύνταξη εισηγήσεων στις Επιτροπές Εκδίκασης Ενστάσεων

Μελέτη Β' Φάσης Κτηματογράφησης για την δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στους Δήμους Αγίας Βαρβάρας, Αιγάλεω, Περιστερίου του Νομού Αττικής, Σύμβαση ΚΤ-03

Εργοδότης: ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. (ΕΚΧΑ ΑΕ)

Περίοδος: 06/2012 - 03/2017

Περιγραφή:
Στο πλαίσιο υλοποίησης της Σύμβασης εκπονήθηκε μελετητικό αντικείμενο κτηματογράφησης και παρασχέθηκαν υποστηρικτικές υπηρεσίες.
Εργασίες Κτηματογράφησης: Δημιουργία Πρόχειρου κτηματολογικού υπόβαθρου, Συλλογή, Επεξεργασία και Έλεγχος Δηλώσεων & Ενστάσεων, Δημιουργία και Τήρηση Κτηματολογικής Βάσης, Ανάρτηση, κλπ.
Υποστηρικτικές Εργασίες: Ενημέρωση & Υποδοχή Πολιτών, Συλλογή, Επεξεργασία και Έλεγχος αιτημάτων, κλπ.

Υπηρεσίες:
- Οργάνωση / Λειτουργία Γραφείων Κτηματογράφησης
- Υποδοχή / Ενημέρωση Πολιτών
- Συλλογή Δηλώσεων Δικαιούχων
- Ψηφιοποίηση περιεχομένου δηλώσεων, εντοπισμός ακινήτων, Διενέργεια Διασταυρωτικών Ελέγχων
- Συλλογή, Ταξινόμηση, Ψηφιοποίηση και Επεξεργασία Γεω-δεδομένων
- Σχεδιασμός, ανάπτυξη, τήρηση και αξιοποίηση ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης - ενημέρωση επεξεργασίας γεω-πληροφοριών σε περιβάλλον GIS - RDBMS
- Επιτόπιες Εργασίες; συντεταγμένες σημείων αναφοράς, πιστοποίηση ορίων, επαλήθευση γεωπληροφοριών στο πεδίο, κλπ
- Ανάρτηση στοιχείων δηλώσεων
- Σύνταξη εισηγήσεων στις Επιτροπές Εκδίκασης Ενστάσεων

EMS Framework Service Contract for Copernicus Emergency Management Service / Risk and Recovery Mapping, 2015, EC-DG JRC

Μέσω του Προγράμματος "Copernicus Emergency Management Services - Mapping" και συγκεκριμένα από τον άξονα Υπηρεσιών "Risk and Recovery Mapping" (Χαρτογράφηση Επικινδυνότητας και Ανάκτησης) παρέχονται, σε φορείς οι οποίοι εμπλέκονται με τη διαχείριση φυσικών καταστροφών και ανθρωπιστικών κρίσεων, έγκαιρα και ακριβή γεωχωρικά δεδομένα, που δημιουργούνται με την ολοκλήρωση δορυφορικών και άλλων γεωχωρικών δεδομένων ή/και στοιχεία από επιτόπιες καταγραφές. Τα προϊόντα αφορούν σε εκτυπώσιμους χάρτες μεγάλης κλίμακας και σε ψηφιακά γεωχωρικά δεδομένα [GIS /vector - raster] που μπορούν να αξιοποιηθούν στα πλαίσια περαιτέρω αναλύσεων
Τα προϊόντα του συγκεκριμένου άξονα αφορούν σε υποστήριξη μέτρων / δρατσηριοτήτων που συνδέονται με την πρόληψη, την ετοιμότητας, την μείωση κινδύνου και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων καθώς και με την αποκατάσταση.
Τα προϊόντα διαχωρίζονται σε τρεις γενικές κατηγορίες: (α) Χάρτες αναφοράς, (β) χάρτες πριν και (γ) χάρτες μετά το συμβάν.
Η εταιρεία μας, ως συντονιστής της Κοινοπραξίας "Γεωαπεικόνιση ΑΕΜΓΕ - Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών - CIMA Research Foundation (ΙΤ) - TRE Altamira S.L.U. (ES)", συμμετέχει στο πυλώνα "Risk and Recovery Mapping" και έχει αναπτύξει υπηρεσίες και παράσχει προϊόντα για μια σειρά από έργα (activations):
- EMSN-18 AZORES || Σεισμικές Δονήσεις, Πλημμύρες ταχείας εξέλιξης, Τσουνάμι, Καταιγίδες & Κυκλώνες, Διολίσθηση Εδαφών/Κατολισθήσεις, Διάβρωση Εδάφους, εκρήξεις ηφαιστείου (ροή λάβας) και Διάβρωση Ακτών
- EMSN-20 MADEIRA || Σεισμικές Δονήσεις, Τσουνάμι, Δασικές Πυρκαγιές, Διολίσθηση Εδαφών/Κατολισθήσεις, Διάβρωση Εδάφους, Πλημμύρες ταχείας εξέλιξης, Βιομηχανικά Ατυχήματα
- EMSN-21 AUSTRIA || Σεισμικές Δονήσεις, Διολίσθηση Εδαφών/Κατολισθήσεις, Πλημμύρες ταχείας εξέλιξης
- EMSN-22 BULGARIA || Πλημμύρες, Διολίσθηση Εδαφών/Κατολισθήσεις
- EMSN-25 GREECE || Δασικές Πυρκαγιές, Διολίσθηση Εδαφών, Πλημμύρες ταχείας εξέλιξης
- EMSN-26 SPAIN || Βιομηχανικό Ατύχημα
- EMSN-30 UKRAINE || Καταβύθιση Εδαφών, Διολίσθηση Εδαφών/Κατολισθήσεις
- EMSN-31 MADEIRA || Δασικές Πυρκαγιές, Διολίσθηση Εδαφών/Κατολισθήσεις

Μελέτη Κατάρτισης Δασικών Χαρτών Περιφερειακών Ενοτήτων Άνδρου, Πάρου, Νάξου και Δήμου Ιητών, Σύμβαση Δ7-14

Εργοδότης: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Περίοδος: 08/2018 - 06/2020

Περιγραφή:
Εκπόνηση μελέτης με σκοπό την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων και την έγκαιρη προβολή των δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου στο πλαίσιο της διαδικασίας κτηματογράφησης για την ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου στο υπόλοιπο της χώρας.

Ανάπτυξη Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών & Ανάπτυξη Εφαρμογών του Εθνικού Μητρώου Οδών - Τεχνική Υποστήριξη

Εργοδότης: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων / Δνση Μελετών Έργων Οδοποιίας

Περίοδος: 08/2009 - 10/2011

Περιγραφή:
Το έργο είχε ως αντικείμενο τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών που υποστηρίζει desktop και διαδικτυακές λειτουργίες (GIS και WebGIS) για την ολοκληρωμένη διαχείριση των (χωρικών και περιγραφικών) δεδομένων του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της χώρας. Στις υποχρεώσεις του αναδόχου ήταν η ανάπτυξη ειδικών GIS και webGIS εφαρμογών για την διαχείριση του οδικού δικτύου, καθώς και η προμήθεια υλικού εξοπλισμού (servers, SANs, δικτυακή υποδομή) αλλά και βασικού λογισμικού (GIS, RDBMS, διαχείριση εγγράφων), η εγκατάσταση και παραμετροποίηση του εξοπλισμού-λογισμικού-εφαρμογών, η έκδοση εγχειριδίων χρήσης του γεω-πληροφοριακού συστήματος, η εκπαίδευση του προσωπικού των Υπηρεσιών ΥΠΟΜΕΔΙ (ΔΜΕΟ, Δ9, Δ12, κλπ) στην χρήση του συστήματος, η υποστήριξη της πιλοτικής και παραγωγικής λειτουργίας (1 έτος) του γεω-πληροφοριακού συστήματος.

Υπηρεσίες:
- Ανάλυση Αναγκών Χρηστών / Λειτουργικές Απαιτήσεις
- Προμήθεια Υλικού & Λογισμικού Εξοπλισμού
- Συλλογή, Ταξινόμηση και επεξεργασία/ ενσωμάτωση Γεω-πληροφοριών; σχέδια, χάρτες, σημεία ενδιαφέροντος, κλπ
- Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Συντήρηση: Συστημάτων Πληροφορικής (IT) & Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS)
- Εγκατάσταση / Παραμετροποίηση Συστήματος
- Μεταφορά Τεχνογνωσίας: Εκπαίδευση Χρηστών, Τεχνική Υποστήριξη